JP2talservice
Om Ventilation Process ventilation Service Samarbejdspartnere Kontakt


Hvorfor serviceaftale?

Da anskaffelsesudgiften ved installering af et ventilationsanlæg er høj, er det vigtigt at anlægget også vedligeholdes regelmæssigt, således at driften hele tiden er så optimal og så energiøkonomisk som muligt.
Det er vigtigt at anlægget er toptrimmet til det danske klima. Vi anbefaler derfor en grundig gennemgang om efteråret og en almindelig gennemgang om foråret, da svigt i disse perioder vil give flest gener.
Omfanget af serviceydelserne bliver specificeret på en serviceoversigt for den enkelte virksomhed.

SKOLESERVICE:

Vi kan også tilbyde JER en serviceaftale - med en komplet gennemgang af faglokalets maskiner, inventar og støv/spånsugningsanlæg, ventilation i fysik og husgerning samt almen ventilation.
Det sikrer at maskiner, inventar og støv/spånsugningsanlæg altid er i sikkerheds- og funktionsmæssig god stand.

Vi udarbejder en servicerapport som beskriver eventuelle sikkerhedsmangler og hvilke reparationer som bør foretages samt pris på dette.

Rapporten kan bruges til at prioritere den fremtidige drift og vedligeholdelse af skolens maskinpark samt sikre et godt arbejdsmiljø.

Vidste de at:
"Bekendtgørelse af faste arbejdspladsers indretning"
  indeholder klare regler for støv og spånsugningsanlæg?

Vi udarbejder også tilbud på nye procesventilationsanlæg og komfortventilationsanlæg samt opdatering af Deres gamle anlæg.

Er vi så bedre end vore konkurrenter?

Vi er ikke de rigtige til at spørge, for vi siger bare ja, men prøv os og bedøm selv. Vi ved, at de mange kunder vi allerede har fået, har valgt os, fordi de mener at vi er bedre - det vil vi også gerne vise jer, at vi er!

Det koster ikke ekstra - at købe kvalitetsservice - når det sker hos JP2tal Ventilation ApS.