JP2talservice
Om Ventilation Process ventilation Service Samarbejdspartnere Kontakt


Vi har specialiseret os i følgende:

Service på faglokaler, herunder sløjd, fysik, natur/teknik og lign.
Opsætning af procesventilation.
Opsætning af almen ventilation
Genvindingsanlæg
Salg af dele til sløjdlokaler
Salg af ventilationsanlæg
Salg af procesanlæg til træ/metalbeabejdning